۞ ۞مقام معـظم رهبری:
«ســلام مــن را بــه یکایــک اعــضای مـؤسسه امیــدواران منتظَــرعــج بــــرسانید» 2 تیــرماه 1398

برچسب : موعود مؤسسه امیدواران منتظَرعج

قطعه زیبای “آماده باش”

قطعه زیبای “آماده باش”

قطعه زیبای آماده باش تولید شده در گروه همخوانی موعود مؤسسه امیدواران منتظَرعج جهت دانلود اینجا کلیک کنید.

قطعه زیبای “مدافع حرم”

قطعه زیبای “مدافع حرم”

قطعه زیبای مدافع حرم تولید شده در گروه همخوانی موعود مؤسسه امیدواران منتظَرعج جهت دانلود اینجا کلیک کنید.

قطعه زیبای “اشک یار”

قطعه زیبای “اشک یار”

قطعه زیبای اشک یار تولید شده در گروه همخوانی مؤسسه امیدواران منتظَرعج جهت دانلود اینجا کلیک کنید.

قطعه زیبای “بهانه خلقت”

قطعه زیبای “بهانه خلقت”

قطعه زیبای بهانه خلقت تولید شده در گروه همخوانی مؤسسه امیدواران منتظَرعج جهت دانلود اینجا کلیک کنید

قطعه زیبای “حجت حق”

قطعه زیبای “حجت حق”

قطعه زیبای حجت حق تولید شده در گروه موعود مؤسسه امیدوراران منتظَرعج جهت دانلود اینجا کلیک کنید.

قطعه زیبای”ایران من”

قطعه زیبای”ایران من”

قطعه زیبای ایران من تولید شده در گروه همخوانی مؤسسه امیدواران منتظَرعج جهت دانلود اینجا کلیک کنید

قطعه زیبای “مالک ایمان”

قطعه زیبای “مالک ایمان”

قطعه زیبای مالک ایمان تولید شده در گروه همخوانی مؤسسه امیدواران منتظَرعج جهت دانلود اینجا کلیک کنید.

قطعه زیبای “روح صداقت”

قطعه زیبای “روح صداقت”

قطعه زیبای روح صداقت تولید شده در گروه همخوانی موعود مؤسسه امیدوراران منتظَرعح جهت دانلود اینجا کلیک کنید.

قطعه زیبای “آشنای محبت”

قطعه زیبای “آشنای محبت”

قطعه زیبای آشنای محبت تولید شده در گروه همخوانی موعود مؤسسه امیدواران منتظَرعج جهت دانلود اینجا کلیک کنید.